Hoe gaat het met onze zendelingen?
Onze gemeente is betrokken bij het werk van onze zendelingen Erik en Cristy van Oosten, Bernd-Jan en Mirjam Gosseling en Daniël en Leoni Wierstra. Met regelmaat horen we van hun werk, maar hoe gaat het hun financieel af tijdens de corona tijd? Wat we van hen horen is dat zij gesteund worden door een vaste kring van vrienden om hen heen. Dit gaat ook door tijdens corona tijd. En wat zijn zij daar dankbaar voor! Wat wel achterblijft zijn de opbrengsten via de collectes. Ook is het lastig om acties voor hen te houden. Daarom een vraag aan u/jou op deze manier; overweeg eens om hen te steunen met een (extra) donatie. Uw donatie kunt u overmaken op NL78RABO0150219156 t.n.v. Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande. Onder vermelding van: “zendelingen”.
Bij voorbaat dank. Namens de TFC’s, (Thuisfrontcommissies) Elly van der Sar