Spreker Eric Moor, zangleiding Arie van Nieuwkerk, dienstleiding Judith de Mik, thema Zorgvuldig omgaan met Gods gaven:

In de serie ‘luisterend bidden’ gaan we deze zondag leren hoe we op een goede manier omgaan met wat we ervaren van Gods stem.
Ondanks alle onderwijs is het niet altijd eenvoudig om Zijn stem te onderscheiden van alle andere gedachten en prikkels. We mogen ieder op een unieke en ontspannen wijze ontdekken hoe God met ons communiceert. Hiermee oefenen is best spannend. Daarom is het goed om te weten dat Zijn ‘spreken’ altijd tot doel heeft om je op te bouwen, te troosten en te bemoedigen. Dit geldt voor als je luisterend aan het
bidden bent om zelf in Zijn liefde te groeien, maar ook als je luisterend bidt om een ander daarbij te helpen. Als je dan indrukken naar elkaar uitspreekt, noemt de Bijbel dit ‘profeteren’. God kan hierdoor de liefde en kracht van Jezus enorm laten groeien, mits het zorgvuldig gebeurt. We leren deze ochtend om de volle zegen van Zijn ‘spreken’ te ontvangen door onze valkuilen te herkennen.