Tijdens de dienst van zondag 28 juni mogen we opnieuw met elkaar het avondmaal vieren. We denken dan speciaal aan het offer dat Jezus voor ons gebracht heeft. Behalve door zingen, bidden en luisteren naar het woord van God mogen we ook onze andere zintuigen hierbij betrekken door het brood te eten en de wijn te drinken.

Er zijn op dit moment nog geen diensten in de Kiem. Wel willen wij hierbij voorstellen dat een ieder binnen de mogelijkheden van de RIVM richtlijnen na gaat of het mogelijk is om met een beperkte kring bij elkaar te komen en deze dienst gezamenlijk (in een klein groepje) mee te maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een vriend of vriendin, vriendenkring, familieleden, gemeenteleden in de buurt, of de huiskringen. Zoek contact met elkaar en onderzoek de mogelijkheden!!. Natuurlijk moet onderling worden nagegaan of er een plek is waar men bij elkaar kan komen en daarbij aan de richtlijnen van het RIVM kan voldoen. (anderhalve meter afstand!) Denk bijvoorbeeld aan een achtertuin als het lekker weer is, of een ruime woonkamer. De groep kan dus niet te groot worden. Bij gezondheidsklachten kun je vanzelfsprekend beter niet deelnemen aan een kring bijeenkomst.

Misschien heb je wel behoefte aan het gezamenlijk vieren van het avondmaal en het samen meekijken en luisteren naar de dienst, maar heb je niet direct een gelegenheid om bij elkaar te komen. Misschien heb je juist wel zoveel ruimte in de tuin of je huis dat je het leuk vindt als er een extra iemand langs wil komen. Om hierin vraag en aanbod met elkaar te verbinden kun je dit voor 24 juni laten weten op het volgende E-mailadres; Diaconie@denieuwerank.nl  . Dan wordt er gezorgd voor voldoende gelegenheid.

Zet voorafgaande aan de dienst alvast wat spullen klaar. Zo kunnen we tijdens de dienst  “samen” het brood en de wijn eten en drinken. Voor het brood dat we zullen eten , kun je matzes of (wit) brood kopen. Als teken van het vergoten bloed kun je wijn of druivensap gebruiken. Wil je graag echte avondmaalswijn gebruiken? Dan kun je die onder andere bij Kaasmeester Richard in ’s-Gravenzande kopen.

We zijn benieuwd naar jullie creatieve oplossingen om op een verantwoorde manier bij elkaar te komen.