Sprekers: getuigenissen, dienstleiding: Rommie van Essen, zangleiding: Arjen Molenaar

Zondag de 29e gaan we luisteren naar verschillende getuigenissen van mensen die het Celebrate
Recovery programma hebben gevolgd.
Celebrate Recovery draait nu 5 jaar en veel mensen hebben dit programma al gevolgd.
Een aantal deelnemers vertellen hoe zij HERSTELD zijn van bijvoorbeeld angst, pijn, negatieve gevoelens, slechte gewoontes, boosheid en nog veel meer.
We horen hoe God door de Heilige Geest hun leven veranderd heeft en we gaan samen zingen om
Hem te danken en te eren. Iedereen van harte welkom!