Spreker Robin Bulsing, zangleiding Judith de Mik, thema: ’WEET DAT JE GELIEFD BENT’
Deze dienst is online te volgen via de livestream:

Ieder mens verlangt er naar om geliefd te zijn, om gezien te worden en om je aanvaard en gekoesterd te weten. Als gelovigen staan we, door het offer van Jezus Christus, op deze wijze in relatie met God de Vader. Dat is onwaarschijnlijk groots! En in dat genadige gegeven mogen en kunnen we troost, hoop, blijdschap en kracht vinden, zelfs (of misschien wel juist) in moeilijke tijden als vandaag.

Toch is deze geweldige boodschap, hoe waar ook, soms wat eenzijdig belicht. Want we zijn geliefd, maar hoe vreemd het misschien ook klinkt, het gaat niet om ons. Alhoewel je dat idee bijna zou kunnen krijgen, zeker ook omdat we in een tijd leven waarin de mens (gelovig of ongelovig) wat individualistisch is ingesteld. Mooi en waardevol om daarom met elkaar het thema van deze week breder uit te lichten!”