Spreker dominee Henk Zeeman, zangleiding Gerdy van Erven, dienstleiding Ellen Prins, thema: U denkt voor ons een tafel naar een overvloedig leven.
We gaan zondag  in De Nieuwe Rank een bijzonder moment meemaken. We gaan het tafereel dat Mat. 14:16 – 19 schetst, in onze eigen context herhalen. We zullen de overvloedige zegen van God met elkaar delen. Wat een manier om zo ook de kern van Psalm 23 de revue te laten passeren. Kom zondag gerust naar deze plaats en geniet mee van Gods genade.
Om alvast de bijbeltekst te bestuderen, klikt u HIER.