De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2019 zijn al weer in volle gang. We kijken terug op een succesvolle actie van 2018. De meeste toegezegde bedragen zijn ontvangen en daarmee heeft u ons in staat gesteld om als gemeente met onze ambities en activiteiten aan de slag te gaan. Heeft u uw toezegging nog niet voldaan, dan vragen wij u dat alsnog te doen..Met de actie van 2019 rekenen we op uw steun om samen verder te kunnen bouwen aan onze gemeente.