dooponderwijs

wat betekent de doop en waarom zou je je laten dopen?

Overweeg jij om je te laten dopen of wil je meer over de doop ontdekken?

Dooponderwijs avond 1:
Maandag 10 juni 19:30 uur @ De Kiem

Dooponderwijs avond 2:
Donderdag 20 juni 19:30 uur @ De Kiem

Je bent van harte welkom om om tijdens deze twee avonden onderwijs te krijgen
over de doop en met elkaar in gesprek te gaan over je keuzeproces.
Ben jij erbij? Laat het ons weten!

Geert van ’t Veer
06-24614044 | voorganger@denieuwerank.nl

Marja Heus
06-49872821 | marjaheus62@gmail.com

Door de doop met Jezus begraven, om met Hem op te staan: een nieuw leven tegemoet. (naar Romeinen 6: 3 en 4)