Wilt u zich ook toerusten om te groeien?
Hieronder een beknopte greep uit de activiteiten die wij komend seizoen als De Nieuwe Rank naast de kringen aanbieden/aanraden. De uitgebreide info lees jij bij elk onderdeel apart in de agenda.

· Bijbellezen met kids van 10 t/m 12 jaar
Vrijdagavond tweewekelijks. Start 22 september van 19.15 uur tot
20.15 uur.

· Ontknoop de Hoop
Maandag 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november en 9 december

· Celebrate Recovery (CR)
Een bijbels herstel- en discipelschapsprogramma.
Donderdagavond wekelijks, jaarrond. (instroom altijd mogelijk!)

· Bijbelstudie over Tevredenheid (Jacques Brunt, in Het Kruispunt)
Dinsdagavond 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december
(tip: leuk om dit met de kring te doen)

· Cursus jouw hart, Gods Huis (Beth Moore)

· Cursus Leven in Vrijheid (Beth Moore)

· Alpha-cursus een basiscursus christelijk geloof
Start januari/februari

· Youth Alpha vanaf oktober (verdere info op site)

· Bijbelstudie over Samuël (door Gerard Lock)
Dinsdagavond 24 maart, 7 en 21 april (tip: leuk om dit met de kring te doen)

· Discipelschapstraining Vrijheid in Christus (Neil Anderson & Steve Goss
Maandagavonden (13) tweewekelijks vanaf 6 januari 2020

· Het hart van opvoeden (29 januari door Bert Reinds)


Voor meer info over alle cursussen: cursus@denieuwerank.nl
De hoogte van kosten mogen geen belemmering zijn om mee te doen.
Neem zo nodig contact op.