Bijbellezen met kids van 10 t/m 12 jaar
Vrijdagavond tweewekelijks. Start 21 september 2018 van 19.15 uur tot 20.15 uur bij Elly van der Sar, Vogelkersstraat 15.
Leiding opgave en info: Elly van der Sar, evandersar@hetnet.nl Geen kosten.


Discipelschapstraining

Dinsdagavond: 9, 23 oktober en 30 oktober, 13 november, 4 december

19:30 uur- 21:30 uur.

Locatie: nog te bepalen
Leiding: Henk Zeeman en Dineke van der Meer.

Info en opgave: gemeenteopbouwwerker@denieuwerank,nl


Vorming en toerusting (nieuwe) leiders (Equip)  

Voor wie? Iedereen die wil ontdekken wat leiderschap betekent, wil groeien in karakter, houding en vaardigheden. Heb je al ervaring opgedaan in een voortrekkersrol, dan is deze module zeker een waardevolle aanvulling om je verder te bekwamen.

 Nieuwe onderwerpen en thema’s: Leiderschap begint bij je houding, De kerngroep van een leider, Christus, de grote Communicator, Leidinggeven in moeilijke tijden, De vijf niveaus van leiderschap, Het geheim van de waskom.

Celebrate Recovery (CR)

Start: 30 augustus.


Voor meer info over alle cursussen: cursus@denieuwerank.nl
De hoogte van kosten mogen geen belemmering zijn om mee te doen.
Neem zo nodig contact op.