Woensdagavond 27 februari vanaf 20.30 uur
Afgelopen zondag hebben we het vierde wonder van het kruis, het wonder van genezing besproken. Na de preek van Eric Moor en het getuigenis van Magda werd er een oproep gedaan om naar voren te komen om te bidden voor genezing. Veel mensen hebben hier gehoor aan gegeven. Misschien had jij/u ook willen komen maar is dat niet gelukt. Of ben je wel voor gebed geweest, maar zou je er graag nog een keer over willen praten of doorbidden. Dit kan; elke zondag na afloop van de dienst is er gelegenheid om naar het kruis te gaan waar een gebedskoppel staat om te bidden.
Wat ook een mogelijkheid is, is om woensdagavond 27 februari (elke 2e en 4e woensdag van de maand) naar de Brug te komen. Daar zijn ook gebedskoppels die heel graag met jou/u willen bidden.
Je bent van harte welkom! Het gebedsteam