gebed

jouw ontmoeting met God

Gebed heeft binnen DNR een belangrijke plek. Jezus zelf gaf ons hierin het voorbeeld en wij mogen van Hem leren. Hij beloofde ons dat als wij bidden, wij zullen ontvangen. Als wij zoeken, we zullen vinden en als we kloppen, de deur voor ons wordt open gedaan.

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 

1 Tessalonicenzen 5: 16 – 18

Op verschillende manieren en op verschillende momenten komt gebed terug in onze gemeente.

Zondagse diensten

Tijdens de zondagse dienst kun je een briefje invullen met daarop een gebedsverzoek.
Na afloop van de dienst staat er een gebedsteam klaar die graag met je wilt praten over wat er speelt in je leven en daarvoor wilt bidden. Twee keer per jaar wordt er een voorbede dienst georganiseerd. Tijdens deze dienst staat het gebed centraal. Hier wordt op verschillende manieren uiting aan gegeven.

Gebedsavonden

Elke tweede en vierde woensdag van de maand is er gelegenheid om met elkaar te bidden voor de zaken die spelen in DNR. Ook tijdens deze avonden is er gelegenheid om voor persoonlijk gebed te vragen.

Bidgroep

Binnen DNR is er een groep bidders actief, die gaan bidden als er een gebedsverzoek binnen komt.
Dit wordt gecommuniceerd in de veilige omgeving van DNR app.

24 uurs gebed

Een aantal keer per jaar wordt er een ‘24 uurs gebed’ georganiseerd. 24 uur aan één stuk door wordt er gebeden in een speciaal daarvoor ingerichte kamer in De Brug.

Nacht van gebed

Samen met andere kerken in ’s-Gravenzande wordt in januari de ‘week van gebed’ en na Pinksteren de ‘nacht van gebed’ georganiseerd.

Als DNR geloven we dat gebed mensen versterkt, de kerk verfrist en de maatschappij verandert.

Ben jij ook enthousiast over het gebed? Heb je iets gelezen waar je meer over wilt weten of waar je aan mee wilt doen? Mail dan Elly (gebed coördinator) gebedswerk@denieuwerank.nl