Kinder- en jeugdwerk

Wij willen graag een gemeente zijn voor jong en oud, maar met jongeren als uitgangspunt. Als (jullie) jongeren graag in De Nieuwe Rank komen, is deze ook aantrekkelijk voor ouderen. Daarnaast merken we dat er ouders komen, omdat de (jonge) kinderen het zo goed naar hun zin hebben in de diensten!

Kinderwerk 4 t/m 12 jaar
We vinden het belangrijk om in de wekelijkse diensten aandacht te besteden aan de kinderen. Een kinderlied, een korte uitleg en/of een filmpje. De zangleiding geeft aan wanneer het moment is dat de kinderen in de basisschoolleeftijd naar hun eigen dienst kunnen: Promiseland. Er is sprake van verschillende groepen, omdat we het belangrijk vinden dat er persoonlijke aandacht is voor de kinderen en we willen aansluiten bij hun belevingswereld. De duur van Promiseland is circa 35 minuten.

De verschillende groepen zijn:
– zaal 2: onderbouw – de groepen 1, 2 en 3
– zaal 3: middenbouw – de groepen 4, 5 en 6
– de kelder: bovenbouw – de groepen 7 en 8

Wanneer komen onze kinderen terug?
Met het kinderwerk hebben we besloten – in overleg met de zangleiding en de band – dat er twee momenten zijn, wanneer de kinderen terug kunnen komen van het kinderwerk tijdens de dienst. De eerste mogelijkheid is: tijdens of na het lied dat volgt na de preek. De tweede mogelijkheid is: de kinderen komen terug vlak voor de zegen. We hebben hiervoor gekozen, omdat we als kinderwerkers meer flexibiliteit willen hebben om met de kinderen terug te komen naar de dienst. Soms zijn we met de kinderen nog volop in gesprek, is ons verhaal nog niet klaar, willen we nog even rustig iets afmaken of zijn we nog in gebed met elkaar. De kinderwerker mag zelf kiezen welk moment van terug komen voor de groep het beste is.

Kinderwerk 0 tot 4 jaar
Voor de leeftijd van 0 – 4 jaar zijn er ook iedere week twee leeftijdsgroepen.
– zaal 1: peuters
– zaal 4: baby’s / allerkleinsten

De peuters gaan tegelijk met de andere kinderen van de onder-, midden- en bovenbouw in de dienst naar hun eigen zaal (zaal 1) toe.
Deze allerkleinsten / baby’s kunnen al voor de dienst worden gebracht en in deze kleine zaal (zaal 4) zijn er twee mensen aanwezig om er voor uw kind te zijn!
Deze twee groepen kinderen tot 4 jaar kunnen vlak voor de zegen opgehaald worden door hun ouder(s), om ook bij de zegen aanwezig te zijn om gezamenlijk de dienst af te sluiten. Dit zal vanaf het podium kenbaar worden gemaakt door de zangleider of spreker.

Promiseland XL
Als het Promiseland XL is dan zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 van harte welkom. We gaan dan gezellig met z’n allen om 10.00 uur starten met onze eigen jeugdband! We maken er met z’n allen een feestje van.
Na de gezamenlijke start, gaat een ieder weer naar zijn eigen zaal om verder te gaan in de kleine groep. De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan na de kleine groep weer terug naar de kelder voor een gezamenlijke afsluiting met de jeugdband en krijgen daar de zegen mee. Bij het verlaten van de kelder kunnen ze iets in de collecte doen. De allerkleinsten en de peuters mogen voor de zegen worden opgehaald en sluiten de dienst af met de zegen bij hun ouder(s). Dit zal vanaf het podium kenbaar worden gemaakt door de zangleider of spreker.

12-plus
Speciaal voor de jeugd van 12 jaar en ouder organiseren we vanaf 4 september elke 14 dagen een leuke bijeenkomst in De Kiem vanaf 10.00u. Naast ontmoeting gebruiken we voor de verdieping christelijke thema’s uit het programma Rock Steady van Youth for Christ. Hiervoor gaat de leiding binnenkort naar een trainingsevent. 9.45 uur welkom in de kelder. De peuters mogen dan WEL vanaf 9.45 uur worden gebracht naar zaal 1. Zij gaan gezamenlijk – onder begeleiding – om 10.00 uur ook naar beneden naar de kelder.Heb je vragen, stap gerust naar de leiding of mail naar jeugdenjongerenwerk[at]denieuwerank.nl.

Speciale diensten
Een aantal keer per jaar zijn er speciale diensten: school- en gezinsdienst, jongerendiensten. Dit alles met als doel dat (jullie) jongeren je thuis voelen binnen De Nieuwe Rank en er graag (blijven) komen.

Doordeweekse activiteiten
Wij vinden het belangrijk dat jeugd en jongeren elkaar ook op doordeweekse activiteiten kunnen ontmoeten. Er zijn diverse jeugdwerkactiviteiten die plaatsvinden in de PKN gemeente in ‘s-Gravenzande. Daarnaast draait er op vrijdagavond (tweewekelijks) een groep voor jongens en meiden in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Een gezellig moment met elkaar, waarin aan de orde komt dat God betrokken is bij ons/jullie dagelijkse leven en er in de Bijbel wordt gelezen.

Er zijn meerdere (voormalige) Youth Alpha groepen in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. In september start er een nieuwe Youth Alpha groep die 10 weken lang elke 14 dagen op zondag bijeen komt in De Kiem. Daarnaast zijn veel jongeren betrokken bij de organisatie van de Promiseland activiteiten en projecten zoals de kerstwandeling.

Via onze jeugdraad zijn we verbonden met andere activiteiten van PKN ‘s-Gravenzande, zoals o.a. Faith en de Jeugdkerk. Daarnaast hebben we voor activiteiten contact met o.a. St. Jongerenwerk Het Kruispunt, Westlands Netwerk en Gek Westland.

Ambitie
We willen de komende jaren het jeugd- en jongerenwerk verder uitbouwen, omdat we het belangrijk vinden dat jongeren elkaar en Jezus Christus persoonlijk leren kennen.
Heb jij ideeën of suggesties en/of wil je hieraan meewerken? Spreek ons (Annemieke Epema) dan vooral aan of neem contact op via deze link.