Vrijheid in Christus

De meeste christelijke leiders zijn het erover eens dat veel christenen meer potentieel hebben dan ze zelf denken en dat dat makkelijk te bereiken is. Hoe dan? Door onderwijs over wat hun nieuwe identiteit in Christus is.

Gelukkig is er een groeiende hoeveelheid aan uitstekende lessen en hulpmiddelen over discipelschap, maar zolang we worstelen met zonden en ervaringen uit het verleden, blijft het moeilijk om grip te krijgen op de waarheid. Of, zoals Jezus het zei: “u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.”(Johannes 8:32).

De discipelschapscursus Vrijheid in Christus is gebaseerd op de twee bekendste boeken van Dr. Neil T. Anderson: Overwinning over de duisternis en De Bevrijder. Het is voor kerken een duidelijke en effectieve manier om nieuwe christenen en degenen, die al langer christen zijn te helpen vruchtbare discipelen te worden. Wereldwijd is de cursus door honderdduizenden cursisten in duizenden kerken gevolgd. Vaak wordt de Vrijheid in Christus cursus gebruikt na de Alpha-cursus. Gelovigen horen dan vaak voor het eerst over wie ze zijn in Christus: Waardevol, Zeker en veilig en Aanvaard.

De cursus helpt gelovigen om:

  • zich de waarheid, over wie ze in Christus zijn, eigen te maken
  • de strijd tegen de wereld, het vlees en de duivel te begrijpen en te overwinnen
  • de autoriteit die ze nu hebben om persoonlijke en geestelijke strijd op te lossen en te begrijpen
  • persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen om te leven in de vrijheid, die ze gewonnen hebben

De volgende cursus start in januari 2022. Voor meer informatie of aanmelden, kun je contact opnemen met Dineke van der Meer, gemeenteopbouwwerker@denieuwerank.nl.