thuiskringen

mensen veranderen als ze God of Jezus ontmoeten

Wij zijn als een familie die aan elkaar gegeven is. Deze verbondenheid met elkaar wordt niet alleen gevoed in de zondagse viering, maar ook in andere groepsgroottes, bijvoorbeeld in triades (2-4 mensen) of thuiskringen (6-12 mensen).
 
Een thuiskring biedt de mogelijkheid om in een kleine groep persoonlijk contact te hebben. Het is eigenlijk een kerk in het klein. We kijken naar elkaar om, bespreken een (bijbels) thema of praten na over een zondagse dienst. We kunnen met en voor elkaar bidden en elkaar bemoedigen. De thuiskring biedt dus een plek om met elkaar verbonden te zijn en met elkaar te groeien in discipelschap; het navolgen van Jezus Christus in ons dagelijks leven.
 
Elke thuiskring is uniek en de leden bepalen onderling het ritme en het moment waarop ze bij elkaar komen. Er zijn vrouwengroepen, mannengroepen en gemengde groepen, in verschillende groottes en leeftijden.
 
Wil je ook deelnemen aan een thuiskring of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar: thuiskringen@denieuwerank.nl (je hoeft daarvoor geen lid van DNR te zijn).

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

1 Korintiërs 12: 12