Actie Kerkbalans 2022 – Geef vandaag voor de kerk van morgen

Allereerst nog een heel gelukkig gezond en gezegend 2022 toegewenst! We staan aan het begin van een nieuw kalenderjaar als gemeente. Met open vizier en vertrouwen op God kijken we uit naar waar wij in mogen groeien dit jaar.

Wat is ons verlangen?

De Nieuwe Rank is een gemeente binnen PKN ‘s-Gravenzande waar je welkom bent. Ons verlangen is om samen de Here Jezus te dienen en naar Hem op zoek te gaan. We willen betrokken zijn op elkaar, en elkaar echt zien. Zo zijn we verbonden met elkaar en met God. We zijn een actieve gemeente, waar we ook van jouw talent gebruik willen maken. Zo hopen we dat ons enthousiasme aanstekelijk werkt op de mensen om ons heen, zodat we Gods liefde kunnen laten zien aan de wereld. Samen gaan we op zoek, in de Bijbel, naar de antwoorden op jouw vragen en bidden we voor ontmoetingen met God.

Aan ons nieuwe logo hebben we vijf nieuwe kernwaarden verbonden. Daarin willen wij komend jaar als gemeente verder groeien. In 2022 hebben wij ook vijf ambities waar we ons samen met jullie, in geloof, naar uit willen strekken:

1. God en elkaar ontmoeten tijdens samenkomsten en andere activiteiten
√ 2022: geestelijk groeien met elkaar door te investeren in ontmoetingen, waaronder kringen en cursussen

2.God groot maken door gebed, zang, muziek en onze manier van leven
√ 2022: start nieuwe voorganger en investeren in aanbidding en samenkomsten

3. Geloof delen, elkaar bemoedigen en helpen als het nodig is
√ 2022: organiseren missionaire en diaconale activiteiten zoals de kerstwandeling

4. Samen groeien in geloof, jong leert van oud en andersom
√ 2022: 2022: investeren in onze groep jongeren zodat zij tot bloei komen in geloof

5. Geloven over muren heen en omzien naar de mensen om ons heen
√ 2022: extra omzien naar elkaar zowel binnen als buiten de gemeente

Onze ambities

Wij hebben bij al deze vijf ambities vinkjes gezet. Omdat wij geloven dat God ons aan elkaar gegeven heeft en ieders inzet vraagt. Aan het begin van 2022 doen wij dan ook een beroep op uw gaven en talenten. Bedenk daarbij dat uw giften onze gemeente doet groeien.

Extra investeringen

Wij zijn dankbaar voor  de komst van onze nieuwe voorganger Geert van ’t Veer voor 0,7 Fte. Ook is Dineke van der Meer als  gemeenteopbouwwerker aan ons verbonden voor 0,3 Fte. Daarnaast willen wij vanuit onze gemeente meer activiteiten gaan organiseren. Wij willen blijven investeren in de aantrekkingskracht van onze samenkomsten. De bijeenkomsten vinden vooral plaats in De Kiem. Voor deze locatie wordt huur in rekening gebracht. De begrote uitgaven voor 2022 stijgen met 30% ten opzichte van 2021. Van €109.000 in 2021 naar €140.000 in 2022. Zie voor details deze begroting.

Uw bijdrage

Via de actie Kerkbalans willen wij u aan het begin van het jaar vragen om dit jaar (extra) bij te dragen. Draagt u al jaarlijks bij, hartelijk dank daarvoor. Zou u, wanneer dit mogelijk is, uw jaarlijkse toezegging willen heroverwegen? In het geval u nog niet structureel bijdraagt willen wij u vragen om dit jaar naar vermogen en/of inkomen bij te dragen. Een richtlijn die u daarbij kunt hanteren: 1% tot 2% van uw netto inkomen. Daarbij willen wij u ook nog attenderen dat uw giften mogelijk aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Deze week ontvangt u een mail of brief om uw gift kenbaar te maken. Houdt hiervoor uw postbus in de gaten.

Contact

Heeft u geen brief ontvangen? Heeft u nog vragen of wilt u graag persoonlijk advies? Stuur dan een mail naar kerkrentmeester@denieuwerank.nl of ledenadminstratie@denieuwerank.nl.

Wij kijken enorm uit naar waarin wij mogen groeien dit jaar. Wij verlangen naar meer van Gods Geest, naar meer mensen die tot geloof komen in ’s-Gravenzande. Bidt en investeert u met ons mee?

Van harte aanbevolen!

André Prins, voorzitter

Gert van Holst, kerkrentmeester