Terug-blik op de inzamelingsactie Voedselbank Westland op 6 en 7 november jl.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde inzamelingsactie voor de Voedselbank Westland. Er werd weer een grote hoeveelheid producten ingeleverd. Ook de jeugd deed enthousiast mee in de kindernevendienst, op de clubs en in de jeugdkerk. Onze hartelijke dank hiervoor! Het is een goede manier om met jong en oud in onze gemeente stil te staan bij wat armoede betekent en hoe wij daar actief iets aan kunnen doen.  

Onderstaand een bedankbericht van de Voedselbank zelf.

Van Voedselbank Westland aan de ’s-Gravenzandse kerken

De blikkenactie van de ’s-Gravenzandse kerken voor Voedselbank Westland is ook dit jaar weer een succes geworden. Deze week mochten wij weer veel voedsel in ontvangst nemen wat wij heel goed kunnen gebruiken want het aantal klanten stijgt de laatste maanden behoorlijk; met 25%! De reden hiervan zal u ongetwijfeld weten, want het effect van de hoge inflatie merkt iedereen. En als je dan toch al op het randje van een normaal bestaan leeft dan kun je weinig tegenwind hebben. De zware gang naar de voedselbank is dan voor sommigen een must. Als voedselbank zijn we dan ook heel content dat de kerken in ’s-Gravenzande ons deze bijdrage willen leveren in de vorm van een voedselgift. U helpt ons daar enorm mee want door deze en andere donaties zijn wij in staat de gezinnen die niet genoeg leefgeld hebben te voorzien van een wekelijks voedselpakket. Vooral nu met de toename van klanten. Door dit initiatief tonen jullie aan dat je ook kerk naar buiten wilt zijn.

Waarvoor onze hartelijk dank! Namens bestuur, vrijwilligers en klanten van Voedselbank Westland,

Aart Quak, voorzitter