Bijbels dagboekje te bestellen bij de diaconie.
Half december verzorgt de diaconie weer de jaarlijkse kerstattenties voor de ouderen in onze gemeente. Het bijbels dagboekje voor 2023 kunt u, net als voorgaande jaren, kosteloos los bestellen. Er is dit jaar gekozen voor de Bijbelse Dagkalender. Om te bestellen kunt u mailen naar diaconie@pgsgravenzande.nl met vermelding van naam en adres. Telefonisch bestellen kan ook; bij Janine Valstar, tel. 0174-412686 (na 19.00 uur) of Petra van der Kruk, tel. 0174-417936 (na 19.00 u). Bestellingen graag uiterlijk 16 december a.s. doorgeven. Het dagboekje wordt bij u thuisbezorgd tussen half en eind december.