DNR in Actie2021-03-03T16:58:02+01:00

De Nieuwe Rank in Actie

Wat willen we? Delen en geven.

Efeziërs 2: 10 zegt: “God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus en het is God Zijn bedoeling was dat wij mensen worden die het goede zouden doen”.

Als je in Jezus Christus gaat geloven, gaat dat je hele leven veranderen.

Je denken, spreken en doen worden beïnvloed door wat Jezus ons leert in Zijn Woord. Jezus vindt het belangrijk dat wij omzien naar elkaar. Dat we helpen degene die hulp nodig hebben in welke vorm dan ook. Dit maakt de kerk van Christus sterk.

Hoe doen we dat?

Om dit te kunnen bereiken is het nodig dat we als gemeente elkaar dienen en dienstbaar zijn naar mensen buiten de kerk en klaar staan voor wie hulp nodig heeft.

De eerste zorg voor elkaar vindt plaats binnen de thuiskring. Is er daarnaast meer hulp nodig of zijn het mensen van buiten de gemeente, dan kunnen we vanuit DNR-in-actie meedenken en naar oplossingen zoeken. Daarnaast bedenkt de DNR-in-actie verschillende acties of krijgen ideeën aangereikt vanuit de gemeente, zetten deze uit zodat de hele gemeente daaraan deel kan nemen.

Want Iedere gelovige heeft zijn eigen unieke talenten en God roept alle gelovigen op om een taak te vervullen in de wereld en in de gemeente. Elke bediening is belangrijk.

Welke acties hebben er plaats gevonden:

Klussen in Spoorwijk

Kerstpakkettenactie

 

 

 

Ga naar de bovenkant