God in je gezin

Studie 1: Vader zijn met hart en handen

God schiep een man en een vrouw. Samen vormen zij het beeld van God. Ze zijn gelijkwaardig, niet gelijkaardig. Het verschil heeft niet als doel elkaar te bestrijden maar elkaar aan te vullen. Zowel de man als de vrouw is uniek in karakter, familiegeschiedenis, talenten en sekse. In het verschil hebben beiden iets eigens, unieks te bieden in de omgang. Mannen en vrouwen zijn dus niet inwisselbaar. Daarom, als die lijn door getrokken wordt naar het opvoeden, kun je stellen dat vaders ook iets anders te bieden heeft dan moeders. Niet zozeer omdat zij andere dingen doen, maar ze doen de dingen anders. Jij bent dus niet inwisselbaar.  Hoe doe jij dat, vader zijn? Hoe ben jij een betrokken vader, en zet jij je unieke opvoedkwaliteiten in?

Op 3 oktober 2022 gaan wij als vaders met elkaar op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen.

Studie 2: Een moeder kan (bijna) alles

Een risicovolle onderneming, om als man iets te zeggen over moeders. Toch ben ik de uitdaging aangegaan. Als hetgeen je leest/hoort schuurt denk dan niet direct: ‘ach ja een man’, maar geef jezelf wat ruimte, om het te laten landen, je kind zal er blij mee zijn.

Laat ik maar gelijk van wal steken: ‘Een moeder kan (bijna) alles’. Ik las ergens een CV van een moeder: Ze is trooster, zangeres van slaapliederen, voorbeeld,  richtingwijzer, extern geheugen, leugen detector, reserve lerares, coach, snottebellenvanger, wekker, pinautomaat, bemiddelaar, taxichauffeur, politieagent.

Als vader word ik daar stil van.  Welke uitdaging heeft moeder te gaan in de relatie met haar kinderen, hoe houdt ze balans in haar rol als vrouw, echtgenoot en moeder?

Geprikkeld? Kom dan op 4 oktober 2022

Studie 3: De houdbaarheid van je huwelijk

Man en vrouw in hun menswaarde gelijkwaardig, en in hun doen en laten verschillend. In het verschillend zijn vullen ze elkaar aan en vormen ze samen het beeld van God, ze zijn dus niet inwisselbaar. In de omgang merk je het verschil. Vooral wanneer jij jouw wensen en behoeften gaat projecteren op de andere sekse. Het veroorzaakt afstemmingsproblemen, irritatie en frustratie en als deze te lang duurt raakt de relatie over de datum. In Efeziërs 5:22-33 wordt ook gesproken over dat verschil binnen het huwelijk. In vers 33 wordt nog eens de klemtoon gelegd op wat in de omgang nodig is om ondanks de verschillen goed afgestemd te blijven: Voor de man = Vitamine R, van Respect, en voor de vrouw = Vitamine L, van Liefde. Over die twee vitaminen gaat het in deze studie. Man en vrouw dienen elkaar door gehoor te geven aan deze opdracht! Nieuwsgierig geworden kom dan op 10 oktober 2022

Aanmelden voor de studies kan via: https://forms.gle/Xp6XhfnjwsvfkS4BA

Bert Reinds (1960) is getrouwd met Willemien. Ze hebben vijf zoons, vijf schoondochters en vijf kleinkinderen. Bert studeerde o.a. orthopedagogiek op de universiteit in Utrecht en heeft een eigen praktijk. Naast mentoring, coaching spreekt hij regelmatig en verzorgt hij intervisie aan teams werkzaam in de zorg. Ook publiceerde hij verschillende boeken, onder andere: Vader zijn met hart en handen 2.0, Het hart van opvoeden, Voor het eerst opa en oma (samen geschreven met zijn vrouw Willemien) en recent Kom er eens uit!

Wilt u meer weten over Bert en zijn werk kijk op de website: www.meandmyhouse.nl.