Goede Vrijdag 7 april | avonddienst | Door God verlaten | ds. Mark Verrips

Op zoek naar woorden rond een duister geheim. Als krans rondom het kruis. Duisternis op het midden van de dag. Duister onze gedachten. Wat gebeurt hier? Even stilstaan bij Jezus, de verlatene. Op deze vrijdag kunnen we het lijden niet vermijden. Het is een hele stap om je open te stellen voor iemand, die voor ons allen heeft geleden. Even stilstaan bij een getergd mens. In het rumoer rond het kruis gaan veel woorden verloren. Johannes hoorde Jezus drie keer roepen. Hij ziet overwinning. Lukas heeft via..via andere uitspraken opgevangen. Woorden vol Gods vertrouwen. Matteus en Markus horen Jezus twee keer roepen. De laatste kreet is onduidelijk. De eerste wordt verkeerd begrepen. Ik nodig u uit om u open te stellen voor zijn klacht over verlatenheid. Het is een merkwaardig voorrecht van de Messias om eenzaam te sterven. Wat gebeurt hier? Willen we echt jubelen over de komst van de (paas)morgen, dan zullen we door deze eenzame nacht heen moeten.

Spreker is ds. Mark Verrips, aanvang 19:30 uur in De Kiem of online via

www.denieuwerank.nl/livestream