Als je bidt vraag je aan God om jou iets te geven wat je nodig hebt: vergeving voor wat je verkeerd deed, beter worden van een ziekte, hulp voor een vriendin… Als je bidt, geef je het vertrouwen aan God dat Hij jou kan en wil geven wat je vraagt.

Zacharias en Elisabet hebben al vaak gebeden om een kindje. Ze hebben het nooit gekregen. Dan opeens staat Gabriël naast Zacharias in de tempel. De diepgelovige priester brengt een offer en bidt voor Gods volk. De engel vertelt hem dat zijn eigen jarenlange gebed verhoord wordt en meer dan dat: zijn zoon zal de Messias aankondigen aan Israël. Zacharias schrikt en reageert ongelovig: ‘laat me met rust, het is toch goed zoals het nu gaat’. Door de straf van maandenlang moeten zwijgen leert God hem een levensles: niets en niemand houdt Gods liefde tegen.  

We beginnen op 27 november om 10.00 uur in De Kiem. Zien we jullie dan?

Groetjes de Jeugdkerk.