Lieve mensen,

In deze onzekere tijd, waar we allemaal op de één of andere manier mee te maken hebben, denken wij ook nog aan onze medemens in Albanië. Door de stichting Hoop voor Albanië wordt er al meer dan 30 jaar op allerlei manieren hulp geboden. Zo is dit jaar o.a. een prefab gebouw vanuit Nederland naar Albanië getransporteerd en weer opgebouwd in het plaatsje Kombinat. Dit gebouw vervangt het vorige kerkgebouw wat door de aardbeving in 2019 was verwoest. Prachtig werk wat de afdeling transport zo’n 22 keer per jaar verricht. Wij zijn blij dat we hier ieder jaar een keer deel van uit mogen maken en op deze manier handen en voeten geven aan de opdracht van Jezus om te zien naar medemensen in nood. Het plan is dan ook om dit jaar weer een transport hulpgoederen naar Albanië te brengen. In deze tijd wordt het steeds lastiger om dit te realiseren. De kosten hiervoor rijzen de pan uit. Alleen voor de brandstof, schrik niet, zijn we al 3500 euro kwijt. Dan komen daar de tol en de veerboot nog bij…. Daarom willen wij ook deze keer weer een beroep op u doen voor een financiële ondersteuning om deze reis te bekostigen. Daarnaast vragen wij uw extra aandacht voor voedsel- en houtpakketten om de arme mensen in Albanië deze winter door te laten komen. Ons plan is om woensdag 2 november te vertrekken en we hopen dan een week later weer terug te zijn. Wij zijn ons terdege bewust dat ook hier in Nederland de kosten enorm gestegen zijn. Desondanks vragen wij u toch ‘onze rit’ en de actie ‘voedsel- en houtpakketten financieel te ondersteunen. Een donatie is van harte welkom op Bankrek. NL52RABO 0353 0707 77 t.n.v. Hoop voor Albanië o.v.v. Rit Leo en Bram. Alvast hartelijk dank, Leo & Bram