muziek

lofprijzen is God groot maken in zang en muziek

Zingen en muziek maken speelt een belangrijke rol tijdens onze samenkomsten. Muziek kan ons raken en gevoelens losmaken. Zingen en muziek maken is een manier om die gevoelens onder woorden te brengen en Hem groot te maken. In overleg met de zangleider, dienstleider en spreker wordt een liturgie samengesteld.

Als gemeente zijn we dankbaar dat we zoveel muzikanten hebben, die in diverse bandsamenstellingen de liederen begeleiden.

Lof, aanbidding, alle dank in mij,
stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs uw naam!

Sela