Ontwikkel je leiderschap

Jurrian van den Beukel en Geert van ’t Veer

Wanneer je binnen of buiten de kerk een leiderschapsrol hebt willen we je graag ondersteunen! Voorop gaan en verantwoordelijkheid dragen vraagt soms veel van je. Hoe houd je dit op een gezonde manier vol? Hoe vul je je leiderschapsrol op zo’n manier in dat mensen om je heen zich ontwikkelen en tot bloei komen? En hoe ga je om met spanningen in je team?

Ben je een jonge potentiële leider die wil groeien in verantwoordelijk-heid nemen of heb je juist al heel veel ervaring? Welkom voor nieuwe inspiratie en een plek om samen te leren en elkaar aan te moedigen!

Woensdagavond 12 oktober
Introductie Leiderschap: Waar sta jij?

Woensdagavond 9 november
Maak spanningen bespreekbaar

Woensdagavond 7 december
Leiderschap doorgeven

Locatie: 19:30 uur @ De Kiem

Het volgen van Jezus is een avontuur waarin ons denken, ons karakter, onze vaardigheden en de visie waarmee we leven steeds verder door God gevormd wordt.