Publicatie Jaarcijfers 2022

De jaarcijfers over 2022 van Kerkbeheer en de Diaconie zijn recent door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd. De betreffende staten van baten en lasten kunt u vinden op onze website: www.pgsgravenzande.nl en deze blijven hierop staan tot 30 juni 2023.
Op donderdag 8 juni 2023 bent u van 19.00 – 20.00 uur welkom in één van de zalen in de Dorpskerk, waar u eventueel uw vragen kunt stellen aan vertegenwoordigers van de Diaconie en Kerkbeheer betreffende bovengenoemde documenten. Zij zullen u dan uitleg en toelichting geven hierop.

Jan van den Brink
scriba Algemene Kerkenraad.