Tussenstand Actie Kerkbalans 2024

Zondag 14 januari is de Actie Kerkbalans 2024 van start gegaan. In totaal zijn er 324 uitnodigingen verstuurd met het verzoek om een financiële bijdrage om te helpen het werk en de ambities van De Nieuwe Rank te verwezenlijken. Na een kleine week zijn er 81 toezeggingen ontvangen voor een totaalbedrag van € 81.000,-. Daarmee zijn we bijna op de helft van ons streefbedrag van € 175.000,-.Heeft u uw toezegging nog niet gedaan? Dan nodigen wij u van harte uit dit komende week alsnog te doen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Laat het dan weten via kerkrentmeester@denieuwerank.nl of ledenadministratie@denieuwerank.nl