Ook dit jaar gaan er weer veel mensen op vakantie, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je zult maar van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, een één ouder gezin hebben, werkloos zijn of…… Wellicht kan de diaconie in zo’n geval iets voor u betekenen. U kunt zelf contact met de diaconie opnemen, maar ook als u mensen kent die de steun van de diaconie kunnen gebruiken. Voor de verschillende kerken zijn de onderstaande diakenen hiervoor bereikbaar:

Dorpskerk:                         Peter ’t Hart, tel.nr. 0174-415772

Nieuwe Kerk:                    Bram van Staalduinen, tel.nr. 0174-415683

NoorderBrug:                   Tineke Mos, tel.nr.  06-13425026
De Nieuwe Rank:             Wico van Dam, tel.nr. 0174-884466
Uniekerk:                           Nijs Maat, tel.nr. 06-10853399

Of de secretaris van de Diaconie: Jaco Bongaards, tel.nr.  06-53262420

Het e-mailadres van de diaconie is: diaconie@pgsgravenzande.nl