Verslag Kerstviering ouderenmiddag

In aanloop naar Kerst is het zo een heerlijke gewoonte om met de ouderen en belangstellenden binnen onze Protestante Gemeente een kerstviering te houden. Deze vond plaats op dinsdag 12 december in De Kiem. De mensen hadden zich daarvoor kunnen opgeven.

De kerstcommissie had deze middag voorbereid en het was weer zo fijn dat ze op een grote groep vrijwilligers kon rekenen die spontaan hadden toegezegd te komen helpen in de voorbereiding en op de kerstviering zelf. De Kiem was in kerstsfeer gebracht door Ronald en zijn team en zag er sfeervol uit. Vanaf 15.00 uur werd koffie en thee geschonken met een lekker stuk banketstaaf aan de 150 gasten. Dominee Hage ging voor in de dienst en Zangvereniging De Lofzang onder leiding van Bert Visser gaf de kerstviering voor de pauze extra luister. Zij zongen prachtige liederen, helemaal in kerstsfeer.

De overdenking van Dominee Hage was gebaseerd op de schriftlezing van de oude profeet Micha (5:1-4a).

De pauze werd gebruikt om elkaar op te zoeken en bij te kletsen.

Na het gebed voor de maaltijd werd de uitgebreide broodtafel eer aan gedaan onder het genot van een kop koffie of thee, met een verrassend dessert tot slot.

De middag werd afgesloten met het zingen van “Ere Zij God”.

De collecte heeft € 900,– opgebracht.

De kerstcommissie wenst wij u allen gezegende kerstdagen toe.