Zondag 15 januari | Blijf in beweging | Mark Verrips

Nee, dit is geen reclame voor bejaardengymnastiek. Het gaat ook niet om een oproep vanuit het ziekenhuis om niet te lang op bed te blijven. Het is een uitnodiging om actief op preken te reageren. Dat blijft een opgave. Er zijn predikers en preken in vele soorten en maten. Het verhaal van de ene prediker past beter bij ons dan die andere. Niets mis met voorkeuren. We zijn nu eenmaal verschillend. Jezus wordt geconfronteerd met de verschillende reacties op zijn woorden en daden. Hij krijgt niet van iedereen applaus. Johannes de Doper ook niet. Mensen haken aan of af. Hij vergelijkt dat met kinderspel. Een interessante vergelijking die ik met u bespreken wil. Geïnteresseerden kunnen dat nalezen in Matteüs 11. In deze dienst vieren we ook het heilig avondmaal. Ik vervang collega André Verweij. Hij zou voorgaan, maar raakte verhinderd. Het gaat om een ruildienst in het kader van de gebedsweek voor de eenheid. Geert van ‘t Veer gaat voor in de Dorpskerk. Een bewegelijke dienst gewenst.

Aanvang 10:00 uur in de Kiem.  Of volg deze dienst via: www.denieuwerank.nl/livestream 

Collecte