Zondag 19 mei 2024 | Ambassadeurs van Gods Koninkrijk | Dineke van der Meer

Vlak voordat Jezus terug ging naar Zijn Vader in de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om de wereld in te trekken en het goede nieuws over het Koninkrijk van God te vertellen. Zij werden opgeroepen om Hem te vertegenwoordigen en zo dus Zijn ambassadeurs te zijn in een donkere wereld. Maar de discipelen moesten wachten op wat de Vader beloofd had, de Heilige Geest. Op deze Pinksterdag gaan we kijken wat dit teweeg heeft gebracht en wat dit betekent voor ons leven.

Kom met verwachting, want Gods Geest wil ook ons in beweging zetten om Ambassadeurs van Zijn Koninkrijk te zijn!

De dienst start zoals gewend om 10.00 uur in de Kiem. Of volg ons via de livestream:

www.denieuwerank.nl/livestream