Zondag 21 mei | De Polarisatiesandwich | Jan Wolsheimer

Polarisatie is van alle tijden, zo wordt snel duidelijk in de brieven van Paulus aan de gelovigen in Korinthe. Hoewel Paulus zijn best doet om de disputen in de kerk tot een oplossing te brengen, is er een onderwerp wat alle andere onderwerpen verreweg te boven gaat: het evangelie van Jezus Christus. Paulus laat ons zien wat het beeld van christelijke vrijheid is en hoe wij in onze tijd onze focus kunnen verleggen van pittige onderwerpen naar Jezus zelf.

Welkom in De Kiem. De dienst start om 10:00 uur. Of kijk mee online via:  www.denieuwerank.nl/livestream