Zondag 30 januari 2022 – Thema: Wat zouden we van de doop kunnen leren? – Spreker: Mark Verrips

Op zondag 30 januari zal Mark Verrips voorgaan in de dienst waarin 2 kinderen zullen worden gedoopt.

Hebben we begrepen wat het betekent om gedoopt te zijn? We hebben waarschijnlijk een heel leven nodig om daarachter te komen.  Drie kinderen gaan we op deze zondag dopen. Ik geloof dat we iets kunnen leren van de doop, ongeacht of we die aan kinderen of aan volwassenen bedienen. We gaan te rade bij het doop-onderwijs van Paulus, beschreven in het zesde hoofdstuk van zijn brief aan Rome. Wat doen we wanneer we ons met Christus laten dopen? Een heel levensprogramma.wordt uiteengezet . Omdat het programma in deze viering overvol zou worden, is de viering van het avondmaal uitgesteld naar 6 februari. U bent van harte uitgenodigd deze dienst mee te beleven via de livestream. Een gezegende doopdienst gewenst.

Praktische informatie

In De Kiem zijn de doopouders, de genodigden van de doopouders en ouders van de kleinste kinderen van harte welkom.

Daarnaast willen we zondag iets nieuws doen: samen de dienst kijken in De Brug. Wat we thuis het meeste missen is verbinding met elkaar en een gezamenlijke beleving. Door met een grotere groep naar de livestream te kijken hebben we meer verbinding, kunnen we samen zingen en elkaar na afloop nog even spreken. In De Brug is ruimte voor 50 mensen.

Daarnaast blijft het natuurlijk ook mogelijk om de dienst thuis mee te vieren door te kijken naar de livestream https://kerkdienstgemist.nl/stations/1795-De-Nieuwe-Rank. Wellicht heb je mogelijkheid om mensen uit te nodigen (of op bezoek te gaan) en op die manier samen kleine ontmoetingen te creëren, samen de dienst te beleven met een bakkie en een praatje achteraf.

Deze week start Promisland-mini’s (0-4 jaar) weer op in de voorzaal in de Kiem. De ouders van deze kinderen zijn ook welkom om in De Kiem te blijven.
Er is deze week weer Promiseland voor kinderen op de basisschool tijdens de gehele dienst (brengen en halen bij de tuin-ingang aan de zijkant). Ouders van deze kinderen zijn van harte welkom in De Brug met elkaar de dienst te kijken.

Voor het bezoeken van de dienst in De Kiem en De Brug hanteren we de basisregels:

  • Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst. Het mondkapje kan af als je gaat zitten.
  • Onderlinge afstand van 1,5 meter oftewel 2 stoelen of een tafeltje.
  • We zullen geen koffie en thee schenken na de dienst.
  • Het is niet nodig om vooraf aan te melden.
  • Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten zoals verkoudheid, benauwdheid of koorts.
  • De plaatsen in de Kiem zijn deze week voor de genodigden van de doopouders en ouders met kinderen 0-4 jaar die naar Promiseland-mini’s gaan.
  • In de Brug is ruimte voor maximaal 50 bezoekers om de dienst samen via de livestream mee te vieren.

Samen (aan)bidden en God en elkaar ontmoeten is onbeperkt toegestaan. Zowel thuis als in De Kiem en De Brug weten we ons met Hem en elkaar verbonden door Zijn Geest.

Zangleider

Rianne de Zeeuw

Collecte