Zondag 5 mei | Vrede houden! | Hermineke Vonk

Zondag 5 mei | Vrede houden! | Hermineke Vonk

Wereldwijde vrede lijkt onmogelijk. Ook in Nederland is er veel on-vrede. En als ik in mijn eigen omgeving kijk, moet ik helaas concluderen dat daar ook niet alles koek en ei is. De Bijbel spreekt veel over vrede. Vrede als opdracht (houdt vrede!), vrede als belofte (de komst van de Vredevorst). Hoe verhouden deze zaken zich tot de huidige tijd en welk appèl doet het op ons? Lukt het jou om vrede te houden met alle mensen? (Romeinen 12).

Je bent van harte welkom voor muziek, inspiratie vanuit Gods Woord, samen vieren en elkaar ontmoeten! We starten om 10:00 uur in De Kiem en online meekijken kan

via:  www.denieuwerank.nl/livestream