Zondag 5 november 2023 | Een bijbels wereldbeeld | Bernd Jan Gosseling

Wat betekent het voor ons dat we de God van de Bijbel kennen? Nederland was vroeger een Christelijk land en de Normen en Waarden die we geaccepteerd hebben komen uit de Bijbel. Helaas is vandaag de dag heel veel veranderd en wat vroeger normaal was, is vandaag de dag verouderd en krijgt een nieuwe vorm.

Het is belangrijk om eens stil te staan bij de vraag: Heb jij nog een bijbels wereldbeeld? We lezen het laatste stukje van Paulus’ brief uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 – 28 waar we opnieuw geraakt mogen worden door de toewijding van God aan ons.

Blessed to be a blessing
Bernd Jan Gosseling

Welkom in de Kiem. De dienst start om 10.00 uur. Of volg de dienst online via www.denieuwerank.nl/livestream