Zondag 6 maart 2022 – Thema: Mag Hij jouw Goede Herder zijn? – Spreker: Gerard Lock

We lezen a.s. zondagmorgen het bekende Bijbelgedeelte uit Johannes 10.
Het gaat in dit gedeelte over de goede herder en zijn schapen, maar dan vooral in relatie tot elkaar. Jezus zegt dat op de volgende wijze: ‘de schapen horen naar mijn stem en ik roep de schapen bij name, ik ken de mijne en de mijne kennen mij’.
Hij kent mijn naam, Hij weet precies wie ik ben.
Maar we lezen ook: ‘de mijne kennen Mij’. Kennen wij Hem echt zoals Hij gekend wil worden? Kennen en herkennen wij Hem ook wanneer we door een dal van diepe duisternis gaan (Ps.23)? Of is Hij alleen een goede herder bij grazige weiden en stille wateren?
We zien de goede herder ook al in het Oude Testament toen Hij het volk Israël uit Egypte leidde, de woestijn in op weg naar het land Kanaän.
Waren ze blij met de leiding van de Herder? Kende en herkende het volk Israël de Goede Herder in Zijn leiding? En wij?

Natuurlijk blijft de dienst ook online te volgen via onze livestream: https://denieuwerank.nl/livestream