Zondag 8 mei | God is dichterbij dan we denken | Geert van ‘t Veer en Mark Verrips

Op de eerste en laatste bladzijde van de Bijbel lezen we het: God woont bij de mensen. Hij wil zich verbinden met ons. Maar wat kan God soms ver weg lijken. Toch is het verlangen van God niet veranderd. Hij wil nog steeds dichtbij komen. Eén van de beelden die de Bijbel gebruikt om de kerk te beschrijven is de kerk als tempel. Daar wordt niet het gebouw mee bedoeld, maar dat wij samen als mensen een tempel vormen waar God in woont. We gáán niet naar de kerk; we zíjn samen de kerk. Wat betekent het voor ons vandaag dat we samen een tempel vormen waar God in woont?

In deze dienst zal ook Seff van der Wel, zoon van Patrick en Arianne worden gedoopt. Prachtig om als familie en kerk om hen heen te staan! Welkom om deze viering met ons mee te maken!

Aanvang 10.00 uur in de Kiem.

Of kijk mee via: www.denieuwerank.nl/livestream!

Collecte