Zondagavond 1 oktober Israëlzondag | spreker is ds. Oscar Lohuis

Thema: “Israëlzondag: De Bijbel spreekt tot ons maar gaat over Israël”. 

Spreker: ds. Oscar Lohuis

Veel van wat we in de Bijbel lezen kunnen we ook op onszelf toepassen. Maar het meeste in de Bijbel gaat niet over ons, maar over Israël. Wat zegt Jesaja 43 tot ons en wat zegt de tekst over Israël? Hoe verandert ons begrijpen van het evangelie als we zicht krijgen op wat de Bijbel over Israël en over de toekomst van Israël zegt?

De dienst begint om 19:30 uur in De Kiem en iedereen is van harte welkom.