17 september | Kerk op maandag | Leven als leerling | Geert van ‘t Veer

Iets nieuws leren in vakantietijd is heel populair geworden. Onderzoek wijst namelijk uit dat het heel goed voor je is. Het houdt je brein scherp, het geeft voldoening en ontspanning en het is zelfs een goede manier om stressgevoelens tegen te gaan. Tegelijk kan leren ook uitdagend en heel frustrerend zijn. Of spannend wanneer je het onbekende opzoekt; maar leren, ontwikkelen en groeien gebeurt juist op die nieuwe plekken. Jezus nodigt ons ook uit om Zijn leerling te zijn. Verbonden met Hem lerend onderweg te gaan. Steeds nieuwe dingen ontdekken en bekende lessen op steeds diepere manieren een plek geven in je leven. Hoe leergierig zijn wij in het volgen van Jezus? Welke nieuwe dingen wil Hij ons geven? Mooi dat we elkaar hebben gekregen om elkaar te bevragen en aan te moedigen. Leven als leerling vraagt toewijding aan Jezus én aan elkaar. Deze morgen vieren we ook samen het Avondmaal waar we opnieuw geraakt mogen worden door de toewijding van God aan ons.

 Welkom in de Kiem. De dienst start om 10.00 uur (of online via www.denieuwerank.nl/livestream)