Afscheid Mark Verrips

Je kunt je nog opgeven voor de leuke activiteiten, waarbij je afscheid kunt nemen van dominee Mark Verrips. Zoals bekend gaat hij op 4 september aanstaande met emeritaat. Omdat er op verzoek van Mark geen afscheidsreceptie is, worden er vanaf zondag 21 augustus een week lang diverse activiteiten georganiseerd, waarbij een ieder de gelegenheid krijgt om afscheid te nemen van Mark.

Klik HIER voor het programma. Ook vind je hier een link om je op te geven voor de diverse onderdelen.