Bidden voor de oorlog in Israël/Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israël met alle burgers die aan beide kanten getroffen worden, houdt veel van ons bezig. In ons hart dragen we allemaal verdriet, vragen, misschien boosheid en gevoelens van onmacht met ons mee. Daarom willen we woensdagavond 18 oktober in De Kiem een open plek bieden voor stilte en gebed. Je kunt vrij in- en uitlopen wanneer je wil, in stilte je hart met God delen, een kaars aansteken of samen met anderen in gebed gaan voor alle slachtoffers, lokale kerken, voor politici en leiders die betrokken zijn en voor vrede in het conflict.
 
Woensdagavond 18 oktober
Vrije in- en uitloop tussen 19:30-20:30 uur
De Kiem, Julianaweg 91 ‘s-Gravenzande