Cursus Vrijheid in Christus

Vrij zijn in Christus…

Klinkt dat jou mooi in de oren? Roept het vragen op zoals: “hoe doe ik dat dan?”
WAT
In september start er weer een cursus Vrijheid in Christus, waarin je handvatten aangereikt krijgt hiervoor; hulpmiddelen om mee aan de slag te gaan.
Het gaat hierin vooral echt over je eigen proces: ‘De waarheid over wie jij bent in Christus leren kennen en begrijpen, en vanuit daar groeien in geloof en geestelijke volwassenheid’.
De cursus draait om de drie kernwaardes: aanvaarding door God en andere mensen, waarde (van betekenis zijn) en zekerheid.
HOE
De cursus start met een informatieavond. Wanneer je nog vragen hebt worden ze waarschijnlijk die avond beantwoord.
Wanneer je besluit mee te gaan doen dan ziet het er ongeveer zo uit:
De cursusavonden zijn 1x per 2 weken.
Tussendoor ben je thuis bezig met het lezen van stukjes uit het bijbehorend boek, het kijken van filmpjes, en evt. verwerken van opdrachtjes.
Tijdens de cursusavonden ga je met elkaar, in een vaste kleine groep, in gesprek m.b.t. het onderwerp, over wat je is opgevallen, bezig heeft gehouden, moeilijk vond etc.
WANNEER
De cursus start op maandagavond 9 september, waarna er nog 11 avonden volgen. De laatste avond is 17 februari 2025.
Tussentijds is er 1 zaterdag (11 januari 2025), waarop een stappendag gepland staat, dit is een belangrijk onderdeel van de cursus.
We vragen een eigen bijdrage van € 45,- voor de aanschaf van boeken en videolicentie.
AANMELDEN
Ben je enthousiast geworden dan kun je aanmelden via onderstaande mail. Vermeld je voor- en achternaam en telefoonnummer.
Na je aanmelding krijg je een bevestiging.
Aanmelden: ViC@denieuwerank.nl

We kijken uit naar je komst!
Nico Boers, Cock Storm, Els van Onselen, Liesbeth van Dam en Bea Huysman