Discipelschaptraining volop in beweging

Op 6 juli 2022 start er een Discipelschap Training School (DTS) op de basis waar Leoni en Daniel werkzaam zijn. Deze DTS wordt afgesloten 19 november 2022. Tijdens de training leren de deelnemers God kennen en gaan zij Hem bekend maken. De staf die Leoni ondersteund is gevormd uit de lokale bevolking van Mozambique. De staf is onmisbaar. Zij beschikken over de taal, kennis van de cultuur en leren hoe zij de kennis over kunnen dragen op de bevolking.
Om deel te nemen aan de DTS is het noodzakelijk dat ook de staf een bijdrage levert om de kosten te dekken, die in Mozambique neerkomt op17500 metical (€265,- ) per persoon. Een bedrag wat voor de meeste onmogelijk is om vooraf bij elkaar te sparen. De meeste mensen verdienen hun werk met een ‘klusje’, waardoor zij tijdelijk weer geld hebben om te besteden. Banen zoals wij die kennen zijn er bijna niet.
Het gevolg is dat zij naast het draaien van de DTS ook nog voor hun inkomen moeten zorgen.
In overleg met Leoni en Daniel is er gezocht naar mogelijke oplossingen voor het probleem dat de staf beperkt inzetbaar is. We zijn uitgekomen op een sponsering actie voor een bedrag van €3000,- waardoor de stafleden ontlast kunnen worden in het verkrijgen van inkomsten.
Wil je het werk van Leoni en Daniel ondersteunen, dan willen wij je vragen om de stafleden te ondersteunen. Dit kan met een eenmalige bijdrage maar kan bijvoorbeeld ook 5 maanden lang een bijdrage.
Je bijdrage kan je storten op NL76INGB0000815198 t.n.v. Training & services Mozambique fonds 231.02 DTS staf.