DNR Toekomstdroom

Onze 5 prioriteiten

De Nieuwe Rank is een groeiende gemeente en daar zijn we enorm dankbaar voor! We zijn een plek waar jong en oud zich thuis voelen, waar we samen groeien in geloof en verschil willen maken in onze directe omgeving. In deze onzekere en sterk veranderende wereld willen we ook in de toekomst een bloeiende gemeente zijn. Wat vraagt dit van ons?

Om die vraag te beantwoorden, hebben we ervoor gekozen als gemeente door een proces te gaan van samen bidden, eerlijk zijn over waar we nu staan en samen dromen over de toekomst. Wat zien we voor ons? Waar zouden we ons de komende jaren op moeten richten? Uit dit proces zijn vijf prioriteiten gekomen die richting geven aan de toekomst van De Nieuwe Rank.

  • Versterken van kleine groepen en communities

   Veel nieuwe leden vinden de weg naar onze warme en toegankelijke gemeente. Groei is mooi, maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich verbonden blijft voelen bij De Nieuwe Rank? We willen de kracht van kleine groepen en communities meer benutten en ruimte geven aan iedereen om hierin een passende plek te vinden. Zo versterken we onderlinge verbondenheid, groeien we in discipelschap en blijven we wendbaar.

  • Waarde toevoegen in onze samenleving

   We willen als kerk onze opdracht niet uit het oog verliezen. Er leeft een groot verlangen om meer van betekenis te zijn en verschil te maken voor mensen dichtbij en verder weg. Wat ervaart onze omgeving van God door wie wij zijn? Door inspiratie en ondersteuning (ook m.b.t. de benodigde ruimten en gebouwen) nemen gemeenteleden samen initiatief en versterken ze nieuwe en bestaande missionaire activiteiten.

  • Ruimte geven aan de nieuwe generatie

   Als we de kerk van de toekomst willen zijn, moeten we een kerk zijn voor alle generaties. Onze taak is om het leven met God bewust voor te leven en door te geven aan de volgende generatie. Dit vraagt een andere mindset van alle generaties. De oudere generatie laat meer los, pakt waar nodig een coachende rol en geeft de jongere generatie meer ruimte om verantwoordelijkheden op te pakken. Daarbij gaat het niet om vervangen, maar om versterken. Jong & oud geven samen vorm aan De Nieuwe Rank!

  • Investeren in groeiend kinder- en jongerenwerk

   Wij zijn als gemeente gezegend met heel veel jonge kinderen. Het is van groot belang om in deze vormende levensfase te investeren in hun geloofsgroei en onderlinge relaties. Daarnaast biedt aantrekkelijk kinder- en jongerenwerk een mooie kans om nieuwe mensen die Jezus nog niet kennen te verwelkomen. De huidige aantallen en de verwachte instroom vraagt om structurele versterking met mensen en middelen, zodat het kinder- en jongerenwerk duurzaam kan worden ontwikkeld en uitgebreid.

  • Doorontwikkelen van vormen, onderwijs en vieringen

   We verlangen dat De Nieuwe Rank een plek is waar iedereen kan groeien in discipelschap. Naast de vieringen en activiteiten, stimuleren we mensen om zelf initiatief te nemen om geestelijk te groeien. We ontwikkelen een platform voor en door DNR waar een divers aanbod van materialen, vormen en initiatieven passend bij elke geloofs- en levensfase wordt gedeeld. Zo is er voor iedereen een volgende stap in zijn/haar reis met God, zowel door te geven als te ontvangen.

Randvoorwaarden

Deze onderdelen zijn niet zozeer prioriteiten, maar vormen samen belangrijke randvoorwaarden om doorontwikkeling en groei van de gemeente te ondersteunen. Deze randvoorwaarden helpen de gekozen prioriteiten vorm te geven.

  • Talent- en leiderschapsontwikkeling

   Om als De Nieuwe Rank op een gezonde manier door te groeien, is het nodig om talenten en leiders in alle generaties te trainen en te ontwikkelen. Persoonlijk discipelschap vormt hierin de basis zodat de cultuur van het Koninkrijk en de waarden van DNR worden voorgeleefd en doorgegeven. We verlangen ernaar dat iedereen die vanuit zijn/haar talent binnen De Nieuwe Rank een verantwoordelijkheid draagt en/of leiderschapsrol heeft wordt gezien en groeit in visie en vaardigheden.

  • Communicatie

   In een groeiende gemeente is het belangrijk dat leden weten hoe de gemeente is georganiseerd,  waar de gemeente voor staat, en dat iedereen wordt gefaciliteerd om eenvoudig met anderen in verbinding te blijven. Dit vraagt om het opstellen van een heldere visie, missie en het ontwikkelen van gemeenschappelijke waarden. Door heldere interne en externe communicatie via beschikbare en nieuwe kanalen, wordt dit binnen de gemeente gedeeld. Dat geeft duidelijkheid, ook naar gemeenten en organisaties waarmee wij verbonden zijn. Het verhoogt betrokkenheid bij elkaar en versterkt ons als community

Experiment

Van experimenteren kun je leren. Bedrijven en organisaties die ook in de toekomst relevant willen zijn, creëren bewust ruimte om nieuwe dingen te proberen. Dit vraagt mensen en middelen met ruimte om fouten te maken. Ook wij willen blijven leren om zo nieuwe dingen te ontdekken die nodig zijn voor de kerk van de toekomst. Met welke nieuwe vormen of vaardigheden zouden we moeten experimenteren om nieuwe dingen te leren die nodig zijn voor de kerk van de toekomst?  In het verlengde van de uitkomsten van de toekomstdroom, start DNR als nieuw initiatief het ontwikkelen van wijkcommunities. Met deze nieuwe vorm van kerk-zijn versterken we onderlinge verbondenheid, reiken we uit naar onze omgeving en blijven we wendbaar in een snel veranderende samenleving. De manier waarop we als DNR wijkcommunities vormgeven, doen we door kleine stappen te zetten en lerend onderweg te gaan (experimenteren).

  • Ontwikkelen van wijkcommunities

   Vanuit het brede verlangen om de missionaire kracht van De Nieuwe Rank te vergroten en verschillende communities te versterken willen we een experiment rondom wijkcommunities starten. Een wijkcommunity is een groep van zo’n 20-40 mensen; ongeveer zo groot als een familie. Vanuit een gezamenlijke missie groeien ze samen in geloof en in onderlinge verbondenheid en zijn ze gericht op bijvoorbeeld hun eigen wijk of een specifiek netwerk. Met een steeds grotere gemeente biedt deze familiegroep een thuisplek waar je voor elkaar en voor anderen van betekenis kunt zijn.

Meer lezen of je steentje bijdragen?

Ben je na het lezen van deze pagina benieuwd naar meer achtergrond bij dit verhaal? Dan kun je hier het uitgebreide document downloaden om meer over bovenstaande prioriteiten, randvoorwaarden en het experiment te kunnen lezen.

Het kan ook zijn dan je iets gelezen hebt waarvan je hart sneller gaat kloppen en waarvan je denkt, hier draag ik graag een steentje aan bij. Of misschien heb je vragen. Dan horen wij dat graag! Je kunt een mail sturen naar toekomstdroom@denieuwerank.nl of spreek één van de leden van de projectgroep DNR Toekomstdroom aan. Dit zijn André Prins, Annemieke Epema, Corné van Staalduinen, Elly van der Sar, Geert van ’t Veer, Loes Klop en Ruud Bruijn.