GEBED binnen De Nieuwe Rank

Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er een gebedsmoment in De Kiem van 19.30 uur – 20.45 uur. Het is een gebedsmoment met voorbede en dankzegging en het is gericht op De Nieuwe Rank als gemeente en gericht op de individuele leden van De Nieuwe Rank.

Woensdag 23 augustus is er weer een gebedsbijeenkomst. We bidden die avond voor de vele activiteiten binnen De Nieuwe Rank die gepland staan, vooral nu het nieuwe seizoen weer van start gaat, is gebed nodig!

Hartelijk uitgenodigd om met elkaar De Nieuwe Rank te dragen in gebed; kom ook! En als je pas later kunt komen of eerder weg moet, dan is dat zeker geen probleem.