Gebedsavond 12 mei | Uw Koninkrijk kome (Thy Kingdom Come)

Gebedsavond 12 mei | Uw Koninkrijk kome (Thy Kingdom Come)


Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt er over de hele wereld 10 dagen ‘Uw Koninkrijk kome’ gebeden. In navolging van de discipelen die, nadat Jezus naar de hemel was opgevaren, in Jeruzalem vol verwachting uitkeken naar de groei van Gods Koninkrijk en de komst van de Heilige Geest.

Sinds 2016 is er een beweging gaande waarin wordt opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Ook in Nederland sluiten veel lokale gemeenten en allerlei christelijke organisaties zoals de EO, Alpha, 24-7 Prayer en de PKN aan bij dit initiatief. Ook binnen De Nieuwe Rank willen we gehoor geven aan deze oproep en samen met Christenen uit 172 landen meebidden.

# In de app wordt deze 10 dagen een bericht met een korte overdenking en een gebed gedeeld. Je bidt ook specifiek voor vijf mensen uit je omgeving die Jezus (nog) niet kennen. Het idee is om voor vijf mensen in onze directe omgeving te bidden. Het mooiste dat je voor iemand in je omgeving kunt doen is voor die persoon bidden. En als we bidden, kijken we omhoog naar Jezus als onze voorbidder in de hemel en zien we uit naar het werk van de Heilige Geest die ons leven vernieuwt.

# Daarnaast is er zondagavond 12 mei een gebedsavond waarin we met elkaar vanuit dit initiatief willen meebidden. Daarnaast hebben we ook het verlangen om tijdens deze avond heel speciaal te bidden voor een aantal broers en zussen binnen DNR die ernstig en langdurig ziek zijn.

Zondagavond 12 mei 2024 @ De Kiem
We starten samen om 19.45 uur en sluiten met elkaar om 20.45 uur af. Je kunt tussendoor ook vrij in- en uitlopen om te bidden. Op verschillende plekken kun je met diverse vormen alleen in stilte of samen met anderen bidden.

Iedereen is van harte welkom!