Gebed in de dienst:
Bij de ingang van de kerk kun je een gebedsbriefje invullen om gebed aan te vragen voor de voorbeden in de dienst. Dat is een mooie mogelijkheid om God te danken voor iets fijns of juist te bidden voor iets moeilijks. Het is ook iets kwetsbaars. Gebed tijdens de dienst waar de zaal vol mensen zit en waar opnames gemaakt worden voor thuis en internet.
Daarom hebben we afgesproken dat we willen weten wie het gebedsbriefje invult en dat degene voor wie er gebeden wordt, het daar mee eens is. Dit vinden we heel belangrijk.
Toch kan het voorkomen dat je wel graag gebed aan wilt vragen maar liever anoniem blijft. Daar is ook begrip voor!
Als je dat zo wilt, vul dan ook het briefje in met je gebed. Het briefje gaat dan naar de gebedsgroep. In deze kleinere groep zal er voor gebeden worden. Je kunt ook een gebed aanvragen door een mail te sturen naar: gebedswerk@denieuwerank.nl We bidden graag met je mee!