De Raad van Kerken `s-Gravenzande maakt zich zorgen over de stijgende energiekosten en inflatie waarmee huishoudens te maken krijgen. De overheid geeft in 2022 aan allen een energiecompensatie van €400. Zij die van een sociaal minimum moeten leven ontvangen circa €200 extra, desondanks zullen er velen zijn waarvoor dit ontoereikend is. De Raad van Kerken wil met deze actie ‘GEEF GAS’, de mogelijkheid creëren om de compensatie te herverdelen. Zij die het niet of minder nodig hebben geven het aan hen die het hard(er) nodig hebben.
U kunt dit geld (deels) storten op de bankrekening van de `s-Gravenzandse diaconie; nummer NL55RABO 0323240216 onder vermelding van energiecompensatie.
In samenwerking met De Voedselbank Westland zal een verdeling worden gemaakt d.m.v. het verstrekken van voedselbonnen van de plaatselijke supermarkten. Tevens is het mogelijk uzelf of anderen aan te melden (tel.nr. 06 – 40304958 of e-mail diaconie@pgsgravenzande.nl).
Deze actie ‘GEEF GAS’ bevelen we van harte aan. Zo helpen we elkaar de winter door.

Voor meer informatie: Gerard van der Wel, lid van de RvK vanuit DNR, keeter@hetnet.nl.