Jeugdkerk 12-16 jarigen | Bidden helpt!

Zondag 10 maart is er weer Jeugdkerk. Het thema voor deze dienst is: Bidden helpt! We gaan het hebben over Jezus in Getsemane. Jezus is alleen. De discipelen zijn in slaap gevallen. Ze houden wel van Jezus, maar het lukt niet om te bidden. Ze zijn moe. Jezus vertelt God de Vader dat Hij bang is, maar alles wil doen wat Hij van Hem vraagt. Bidden jullie ook weleens? Wat zeg je dan tegen God?

We zien jullie graag om 10 uur in de Kiem.

Nemen jullie iets mee voor de voorjaarsschoonmaakactie van de voedselbank?