Jeugdkerk 12-16 jarigen | Collecte voor Kenia

We gaan het hebben over Jakobus en Johannes, die graag vlak naast Jezus willen zitten. Jezus zegt dat je nederig moet zijn en de ander moet dienen. Maar als je kunt kiezen tussen heersen of dienen, klinkt heersen toch veel beter?

Na de pauze komt Wim van den Burg vertellen hoe hij al ruim 35 jaar actief is om mensen in Kenia een beter leven te geven via onderwijs, medische zorg en economische ontwikkeling. De collecteopbrengst van de Jeugdkerk dit jaar gaat naar zijn stichting.

We hopen jullie te zien op zondag 25 februari om 10 uur bij de Jeugdkerk in de Kiem.