KENIA PROJECT: Angst en verdriet door terrorisme

De afgelopen 2 weken zijn er 4 terroristische aanvallen gepleegd in de omgeving van Mpeketoni, waarbij tot nu toe enkele tientallen mensen de dood hebben gevonden. De angst onder de bevolking is ontzettend groot en velen zijn op de vlucht geslagen. Ik ben zelf samen met Casey sinds 8 januari terug in Nederland, maar Ann blijft nog een paar weken in Kenia om belangrijke werkzaamheden af te ronden.

Zij is vandaag, vrijdag 14 januari, samen met regeringsfunctionarissen en zwaar bewapende militairen naar de getroffen plekken op werkbezoek gegaan. Het is een aangrijpende gebeurtenis geweest. De scholen in het gebied zijn gesloten vanwege mogelijk nieuwe aanvallen. De mensen, waaronder veel kinderen, zijn radeloos en getraumatiseerd vanwege de gruwelijke gebeurtenissen, die ze met eigen ogen hebben gezien. Wij hebben enkele volwassenen onder hen werk gegeven op Farmers’ Court. Bovendien gaan we zeer binnenkort voedseldistributies doen in de getroffen gebieden. Die betalen we van giften, die in december geschonken zijn.

De mensen in de aangevallen dorpjes zijn alles kwijtgeraakt en hebben niet eens meer een verantwoorde, menswaardige plek om te slapen. Het zijn echt vluchtelingen, die niets meer hebben en geen kant op kunnen zonder hulp.

Ann beschreef haar ervaringen van vandaag als angstaanjagend en schokkend. Hoewel het met de projecten goed gaat, schenken wij ook aandacht en hulp aan mensen, die onder erbarmelijke omstandigheden moeten proberen te overleven, zoals de mensen op de foto’s.

We kunnen niet iedereen helpen en het maken van keuzes is in dergelijke gevallen niet eenvoudig, maar we doen wat we kunnen binnen de mogelijkheden, die we hebben.

Wim van den Burg

1. God en elkaar ontmoeten tijdens samenkomsten en andere activiteiten
√ 2022: geestelijk groeien met elkaar door te investeren in ontmoetingen, waaronder kringen en cursussen

2.God groot maken door gebed, zang, muziek en onze manier van leven
√ 2022: start nieuwe voorganger en investeren in aanbidding en samenkomsten

3. Geloof delen, elkaar bemoedigen en helpen als het nodig is
√ 2022: organiseren missionaire en diaconale activiteiten zoals de kerstwandeling

4. Samen groeien in geloof, jong leert van oud en andersom
√ 2022: 2022: investeren in onze groep jongeren zodat zij tot bloei komen in geloof

5. Geloven over muren heen en omzien naar de mensen om ons heen
√ 2022: extra omzien naar elkaar zowel binnen als buiten de gemeente

Onze ambities

Wij hebben bij al deze vijf ambities vinkjes gezet. Omdat wij geloven dat God ons aan elkaar gegeven heeft en ieders inzet vraagt. Aan het begin van 2022 doen wij dan ook een beroep op uw gaven en talenten. Bedenk daarbij dat uw giften onze gemeente doet groeien.

Extra investeringen

Wij zijn dankbaar voor  de komst van onze nieuwe voorganger Geert van ’t Veer voor 0,7 Fte. Ook is Dineke van der Meer als  gemeenteopbouwwerker aan ons verbonden voor 0,3 Fte. Daarnaast willen wij vanuit onze gemeente meer activiteiten gaan organiseren. Wij willen blijven investeren in de aantrekkingskracht van onze samenkomsten. De bijeenkomsten vinden vooral plaats in De Kiem. Voor deze locatie wordt huur in rekening gebracht. De begrote uitgaven voor 2022 stijgen met 30% ten opzichte van 2021. Van €109.000 in 2021 naar €140.000 in 2022. Zie voor details deze begroting.

Uw bijdrage

Via de actie Kerkbalans willen wij u aan het begin van het jaar vragen om dit jaar (extra) bij te dragen. Draagt u al jaarlijks bij, hartelijk dank daarvoor. Zou u, wanneer dit mogelijk is, uw jaarlijkse toezegging willen heroverwegen? In het geval u nog niet structureel bijdraagt willen wij u vragen om dit jaar naar vermogen en/of inkomen bij te dragen. Een richtlijn die u daarbij kunt hanteren: 1% tot 2% van uw netto inkomen. Daarbij willen wij u ook nog attenderen dat uw giften mogelijk aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Deze week ontvangt u een mail of brief om uw gift kenbaar te maken. Houdt hiervoor uw postbus in de gaten.

Contact

Heeft u geen brief ontvangen? Heeft u nog vragen of wilt u graag persoonlijk advies? Stuur dan een mail naar kerkrentmeester@denieuwerank.nl of ledenadminstratie@denieuwerank.nl.

Wij kijken enorm uit naar waarin wij mogen groeien dit jaar. Wij verlangen naar meer van Gods Geest, naar meer mensen die tot geloof komen in ’s-Gravenzande. Bidt en investeert u met ons mee?

Van harte aanbevolen!

André Prins, voorzitter

Gert van Holst, kerkrentmeester