Liturgie braderiedienst 9 juli 2023

Braderieviering Marktplein; zondag 9 juli 2023; 10.00 uur; Thema: IK ZAL ER ZIJN; voorganger: ds. André Verweij; muzikale begeleiding: LYF; m.m.v. Theater de Regenboog; organisatie: Raad van Kerken ’s-Gravenzande

Vanaf 9.45 uur muziek door LYF

Om 9.55 uur zingen we: “Samen in de naam van Jezus”

Woord van welkom door Wim Heus, voorzitter van de Raad van Kerken

Zingen: “Tienduizend redenen”

Stil gebed; bemoediging en groet; korte inleiding op het thema

De kinderen komen naar voren en vertrekken naar de Uniekerk (Theater de Regenboog)

Zingen: “Create in me a clean heart”

Over de Storm… (door Grarda van Marrewijk)

Zingen: “Heer, ik kom tot U”

Gebed

Schriftlezing: Marcus 4 vers 35 t/m 41

Zingen samen met LYF: “Mijn Vader, dank U wel”

Preek: IK ZAL ER ZIJN

Zingen: “Ik zal er zijn”

Collecte voor Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne

De kinderen zingen een lied van Theater de Regenboog

Dankgebed, stil gebed, Onze Vader

Zingen: “Ga met God”

Zegen

Zingen: “O Happy Day”

Na afloop is er koffie, thee, limonade met een krentenbol